.

7. september 2013
Blikstad-reklamekortJeg fikk låne dette kortet med Blikstad-reklame. Reklame er bra. Jeg har noen få annonser også fra noen andre av byknivmakerne på 1800-tallet, og får finne det fram og legge det ut. Ofte er det noe å finne der.

Hakon Blikstad denne gangen, altså. Han viser noen knøttsmå tegninger av kniver og annet. Veldig små tegninger. Teksten er på norsk og engelsk:
Den norske teksten:

"Jagt- & Tolleknive, arbeide af bedste staal, og belónnede med Pris-Medalje. Belter med Sølv- & Messingbeslag. Udskaarne Træarbeider. Antike Sölvsager m.m.m. til billige Priser. Knivene ere stemplede med mit navn, og sælges i min Butik, Hjørnet af Dronningens & Thordenskjölds Gade."
Gjett om jeg likte den siste setningen! Jeg hører jo til dem som mener at en ekte Blikstad er en signert Blikstad. De usignerte er ofte tydelig skåret av de samme som dem som skar for Blikstad, men uten signatur kan de like gjerne ha skåret dem for en av de andre forretningene i Trondheim som solgte kniver i hvalrosstann.

Det Hakon Blikstad tydeligvis ville ha slutt på her, er denne forvekslingen mellom hans og andres kniver. Han hadde nok ergret seg en del over at konkurrentene i Trondheim unngikk å signere. De hadde selvfølgelig ikke noe imot at deres kniver ble forvekslet med Blikstads.

Kortet måler 14,5X9,3 cm. Baksiden er helt blank, så det er neppe beregnet til å sende hilsen i posten. Det er nok et reklamekort til å dele ut.

Når kan det være laget?Kunne dette være et kort han hadde på Stockholmsutställningen, der han altså fikk "Pris-Medalje"? Utstillingen varte i fire måneder, og hvis han bestilte kortet tidlig i den perioden, ville han ha det på standen sin i lang tid etterpå.Når det står "Trondhjem" og ikke en eldre skrivemåte, tyder det på at kortet heller er en del år nyere enn Stockholmsutställningen. Kanskje ti år eller enda mer. Når bynavnet er stavet slik i bladstempler, regner jeg at bladet er fra etter ca 1880.


Nede til venstre på kortet står trykkeriets navn, så vidt leselig: Jönköpings Lithografiska Aktiebolag.

Var dette trykkeriet i gang så tidlig som 1866? Før i tiden, det vil si før 1900 eller før 2005 alt ettersom, hadde dette vært en del styr å finne ut. Men nå søkte jeg på Internett og så at Göteborgs weckoblad for 10. desember 1875 hadde oppført Jönköpings Lithografiska Aktiebolag under overskriften "Nya Aktiebolag". Altså er kortet laget etter 1875.


Tegningene er for små til å vise detaljer, men vi ser da i det minste at det er Hakon Blikstads typiske kniver, skåret i hvaltann og med vikinghode og løve.


Her ser vi nederst en typisk Blikstad-kniv med supert skåret skaft og med glatt slire. Over den er det et stekesett med skaft i samme utførelse.
På høyre side av kortet er det tre lekre kniver.

Øverst en i glatt slire, der bare bladet går ned i slira, som på den nederste på forrige bilde.

I midten er slira fullt utskåret med gjennombrutt dekor. Legg merke til de kraftige naglene sideskinnene er festet med. Blikstad gjorde det ikke sjelden på den måten.

Nederst ser det ut til å være en liten kniv til å stikke inn i skaftet på den store. Sånne finnes det jo noen av, men her ser da også den lille ut til å ha slire? Rart.Midt på kortet ser vi eksempler på andre ting enn kniver.

Det store trekruset med de blide figurene som danser omkring, hadde jammen vært noe å finne! Treskjeen foran er kanskje skåret av samme mann. Her hadde Trondheim mange kandidater, så det er vel håpløst å gjette noe navn.

Sølvgjenstandene rett til venstre og høyre for trekruset er nok eksempler på de antikke sølvsakene Hakon Blikstad solgte.


.