30. juli 3014Fra Steinkjer-avisa Indtrøndelagen, 8. februar 1908

Bare en liten sak jeg kom over om et par knivmakere på Toten.Han Kal og han Halvor.


Paa venstre Toten bodde for nogen aar siden to gamle sulasser, knivmakere; den ene het Halvor, den anden Kal.
     De brukte valbjørk til knivskafter og slirer, og denne slags bjørk var høist vanskelig aa opdrive. Halvor var saaledes engang aldeles lens for valbjørk og visste ikke, hvor han skulde henvende sig for aa faa fat i nogen saadan.
     Saa hendte det, engang Halvor skulde gaa til kræmmeren, at han underveis møtte Kal knivmaker, som var paa bortreise og hvis hjem han Halvor senere skulde forbi, for aa komme til sin kræmmer.
     Halvor hilser og sier: ”Jeg skulde netop til dig og høre, om du hadde litt valbjørk aa overlate mig.”
     ”Langtifraa, jeg eier ikke igjen en eneste stump av dæ’ slags, jeg”, sa Kal. ”Hadde jeg saavist hat, saa skulde du nok faat litt Halvor; men nu har jeg ingenting.”
     ”Ja, dæ var dæ, je aa visste, helles hadde je inte henvendt mig til dig om den ting; men naar du ingen har, saa er dæ ingen raad mæ dæ.”
     ”Du faar inte tru, dæ er tverheta mi, Halvor, for hvis je hadde hat, saa skulde du faat.”
     De sa hverandre farvel og drog hver paa sin kant.
     Kommen dit, hvor Kal bodde, gikk Halvor ind til sønnerne hans, som arbeidet paa knivverkstedet, hilste og sa: ”Jeg møtte far deres oppi her, han lova mei, jeg skulde faa litt valbjørk av ham. Han sa, di gutta skulde bli mæ mæg sta aa sjaa ut noen stykker.” Jo da. En av gutterne blev med ned paa et stabur, og der stod der opreist omkring væggerne valbjørk baade grov og grann, baade skaaren og uskaaren.
     Halvor tok ut nogen av de fineste stumper, satte disse til side og sa: ”Naa faar du sea aat far din, at naar han kjem tel aa reise den leia bortover om mæg, saa faar’n ta mæ seg dessa.” Dermed gikk Halvor til kræmmeren.
     Da Kal kom hjem, fortalte hans gutter, at Halvor hadde været der, at han hadde reist tilside en del valbjørk, som skulde bringes til ham ved leilighet osv.
     Da gjorde han Kal store øine og sa: ”Nei den Halvor, den Halvor! Naa har’n vore ute mæ skøierstrekom sine at."