20. juni 2014


Carl E. Hellberg


For drøyt fem år siden la jeg ut artikkelen nedenfor, der jeg viste en tønnekniv av helt uvanlig type. Jeg skrev at jeg skulle bla litt i svenske patenter og finne ut mer om den. Nå har jeg gjort det, det tok altså bare litt tid!

Jeg lar den opprinnelige artikkelen stå som den var. Jeg bommet på produksjonsåret, men tror at opphavsmannen stemmer (med litt korrigering av årstall).

Jeg har ikke rettet den engelske versjonen.

Svensk patent 17.846

Før var det en del styr å finne ut sånt. Nå kan vi finne tegninger og beskrivelse av kniven i Svensk Patentdatabas, på denne siden:

http://was.prv.se/spd/pdf/N00pcVslaq_SfAo8BkBrHw/SE17846.C1.pdf

Han er registrert som C. E. Hellberg, og vi visste allerede at C'en står for Carl, siden det var med i stempelet. Jeg gjettet på "fabrikör" Carl Emil Hellberg, født i Eskilstuna i 1871 og død før 1905.

Men det skurret jo kraftig at kniven skulle være fra tidlig 1880-tall når produsenten var født i 1871. Så det var hyggelig å se at patentet er nyere. Det gjaldt fra 27. august 1903, og ble offentliggjort 9. juli 1904. Det passer bedre. Jeg ser at på Sankt Eskils kirkegård i Eskilstuna ligger en grosshandlare Carl Emil Hellberg (1871-1925). Det er nok samme mann, og han levde altså lenger enn 1905.

Med senere produksjonsår er Karl Hellberg (1879-1966) også mer mulig enn da jeg skrev artikkelen, men han har en K og ingen E. Dere får gi lyd hvis dere vet noe her.

"Fickdolk eller s. k. konsttäljknif med i skaftet (1) indragbart blad (2), vid hvilket är fäst en i skaftsidan i ett spår (3) liggande arm (4), som kan fällas ut och föras långs skaftet i och för bladets framskjutande eller tillbakadragande og därpå åter fällas in i spåret för bladets fasthållanden."


3. februar 2009

English version

En annen type tønneknivDet finnes en del tønnekniver med annen mekanisme enn den vanlige. Her er et par stykker med en løsning som skiller seg så mye fra de andre at det nesten spørs om den skal regnes som tønnekniv eller som slektning. Uansett hører den hjemme i en samling tønnekniver.
Carl Hellberg


Først denne som jeg kjøpte på eBay fra USA for et par år siden:

Sett fra den ene siden ser den ut som en standard tønnekniv. Den har 9,8 cm tønne i brunbeiset valbjørk, og jernholker. Men på den andre siden er den ganske annerledes. Den er laget av en Carl Hellberg i Eskilstuna, som tydeligvis patenterte sin uvanlige mekanisme.

Jeg burde vel grave fram patentet før jeg viser kniven på disse bildene, men jeg har ikke gamle svenske patenter tilgjengelig akkurat nå. Så dette er litt foreløpig, og så får jeg heller rette det opp siden.
Innfelt i siden av tønna er det en spak som er festet i bakkant av knivbladet og som kan brukes til å skyve bladet ut og inn, og til å låse det fast i åpen eller lukket stilling. Spaken er stemplet PATENT på begge sider.
Spaken har et liten utstikker som skal gå ned i et hakk i treet ved holken. Det fungerer sånn noenlunde, men låsingen er ikke mye å skryte av, og pluselig går man omkring med et skarpt knivblad på frifot i lomma. Ikke hyggelig!


Men patentet inneholder litt mer. Legg merke til den runde fordypningen i bladsiden som kan skimtes nede i sporet. Det har nok vært et eller annet inne i holkene som har holdt fast bladet. Kanskje en fjærbelastet kule som for lengst er borte.
Carl Hellberg er ikke i Arne Marmérs bok Knivar från Eskilstuna. Det er en ved samme navn der, men han levde for tidlig til være vår mann.

Jeg gjetter at kniven er ganske tidlig i tønnekniv-perioden, kanskje fra 1880-tallet, mens det ennå ble eksperimentert en hel del.

Nå før jeg har sett patentet, har jeg bare lett litt generelt på Internett. Jeg ser at mange i Eskilstuna het Hellberg, og at flere av dem hadde fornavn Carl eller Karl.

Det er en Karl Hellberg (1879-1966) som fra 1892 arbeidet med stål på Jernbolaget. Fra 1907 laget han tenger hos E. A. Berg. Etter et mislykket forsøk på slutten av 1910-tallet på å starte et fima, arbeidet han på Stålpressen fram til 1926, og så var han hos E. A. Berg til 1953. Han var ellers skytter, sanger og skrev dikt. Han kunne vært en passende kandidat, men jeg antar at kniven er for tidlig til at han kan være vår mann.

Det er også en Carl Erik Hellberg, født i Eskilstuna i 1858, som jeg ikke vet noe om.

Og så er det den jeg gjetter på akkurat nå: Carl Emil Hellberg, født i Eskilstuna i 1871 og død før 1905. Han var "fabrikør", og det liker jeg godt. Så spørs det hva han fabrikkerte. En kniv som denne er ikke nødvendigvis laget av en knivfabrikant, men like gjerne av en som vanligvis laget noe annet.

Det blir vel oppklart bare jeg får funnet fram patentet.
M. BST


I vinter har eBay vært ganske triste greier. Lite å finne. Denne kniven kvikket opp da den nylig ble lagt ut der, men jammen skulle den vise seg å bli en sørgelig sak.

Selgeren ville først ikke ha bud fra noen utenfor USA, men gikk etter hvert med på det. Så jeg la inn budet i det sniper-programmet jeg bruker, og håpet å få kniven. Men om morgenen da jeg gikk inn for å se om jeg hadde fått tilslaget, viste det seg at budet mitt likevel ikke hadde gått igjennom, og dermed gikk kniven for mye mindre enn hva jeg hadde lagt inn.

Bånn!

Kjøperen, tønneknivsamler Rich Stein i USA, sendte meg disse bildene etter å ha fått kniven vel i hus.

Den er av samme slag som min Hellberg, stemplet M. BST. på spaken og OLA NORMANN på den andre siden.

Vanlig rettvokst tre i tønna, med mørk lakk. Bjørk, kanskje. Etter bildene å dømme er holker og sideplate av nysølv.

Hvem er så denne "M. BST."? Igjen blar jeg i Marmérs fine bok. Den mest sannsynlige der er Gustav Magnus Blomqvist (1839-1918), som Marmér har sett bare ett stempel fra:
M. Blomqvist Torshälla
At Blomqvist droppet Gustav i stempelet, betyr vel at han ble kalt bare Magnus. Han kan svært godt ha stemplet M. BST. .

Blomqvist hadde verksted i Torshälla, som ligger syv kilometer fra Eskilstuna og senere ble en del av denne. Tidligere var Torshälla egen kommune, og fram til en katastrofebrann i 1798 langt større og viktigere enn Eskilstuna.


Hvem er så "Ola Normann"? Det kunne godt vært eiernavnet, men i dette tilfellet er det vel neppe ment én bestemt person? Kanskje heller noe som skulle selge kniver i Norge?