10. juni 2007Frantz Rosenberg og I. Magnus


Før den nye, store knivinteressen blomstret opp på 1980-tallet, ble det skrevet lite om kniver, og før krigen knapt noe. En sjelden og viktig knivartikkel sto å lese i Norsk Jæger- og Fisker-Forenings Tidsskrift nr 5 for 1934, der storjeger, våpenekspert og forfatter Frantz Rosenberg (1883-1956) har en beskrivelse og sterk anbefaling av tradisjonelle norske tollekniver og samekniver.
Det er morsomt å lese at Rosenberg var oppgitt over at moderne mennesker (i 1934) ikke forsto seg på kniver. På dette punktet har moderne mennesker ikke forandret seg stort. Ikke kritikerne deres heller.

Her legger jeg ut artikkelen hans slik den sto i tidsskriftet. Hvis du klikker på bildene, kan du lese den side for side.
Rosenberg var også knivmaker, og mange av knivene hans er tatt vare på.
Rosenbergs artikkel blir etterfulgt av enda en knivartikkel, skrevet av ingeniør Ingv. Magnus i Bergen. Han var ivrig jeger, første formann i Vestlandets Fuglehundklubb, og tydeligvis svært knivinteressert.

.

.

..