10. oktober 2009
Johannes Odde og Gallus?


Johannes Jørgensen Odde (1836-1899) er en knivmaker som stadig går igjen på disse sidene, for han er en som har interessert meg mye. Det er ofte vanskelig å si sikkert at en bestemt kniv er laget av ham, men det blir stadig klarere at svært mange er det, og at han er en av våre aller største knivmakere.

På Dyrsku'n tok jeg bilder av denne kniven. Jeg har sett den flere ganger før, og den er av det spennende slaget som jeg gjerne vil se nærmere på mange ganger til. Her er det mye som kan diskuteres. Blikstad blir nevnt, av gode grunner, selv om det ikke står Blikstad på den. Og kanskje den er laget av en Blikstad, men jeg tror vi heller skal innom Odde, selv om heller ikke han har sitt navn på den.

Den er skåret i hvalrosstann, i Blikstad-fasong og med samme vikinghode som vi ser på Blikstad-kniver, men denne gangen med blad fra Gallus. Utenom bladstempelet er det ingen signaturer.


En akantus som denne kan godt være skåret av Johannes Odde. Men akkurat det er jo ikke god nok grunn til å si at det virkelig er han som har vært på ferde, for dyktige skjærere var det mange av, og vi kan regne med at de etterlignet hverandre så godt de kunne. All grunn til forsiktighet, altså.


Bladet er fra Gallus. Er dette knivens opprinnelige blad?

Det er det ofte vanskelig å vite. Hvis et blad ser ut til å ha bodd i kniven i hele dens liv, trenger ikke det bety annet enn at den som engang tok ut det originale bladet og erstattet det med det som sitter der nå, var en dyktig knivmaker, og at han hadde et blad som i form og type passet svært godt til kniven.

Jeg tror dette er det originale bladet, men her er en svært god grunn til å studere kniven en gang til. Men har det så mye å si? Jo da. Det er ikke alltid det er så viktig, men i dette tilfellet er det helt vesentlig for at teorien nedenfor skal henge sammen.

Her kaller jeg denne kniven for "Gallus-kniven".
Gullkniven


Før jeg går videre på Gallus-kniven, henter jeg inn dette bildet av en kniv som jeg tidligere har skrevet om i "En staselig Blikstad". Jeg har plassert den og en annen artikkel nedenfor. Der finner du flere detaljer om denne staselige kniven med Blikstad-blad og gullholker.

Her kaller jeg den for "Gullkniven", og jeg kommer til å sammenligne Gallus-kniven med den.
Gallus-kniven


Gullkniven og Gallus-kniven har tilnærmet samme vikinghode. Gallus-hodet er mer slitt enn det andre, men de var nok ganske lik hverandre da de var nye:

Mange av skaftdetaljene er på prikken likt skåret i Gullkniven og Gallus-kniven, så likt at de to knivene må ha samme opphav. De samme detaljene, skåret på samme måte, like dyktig og med de samme problemene. Dette opphavet blir gjerne regnet for å være Hakon Blikstad, eventuelt sønnen Ingvar, men jeg tror altså at det heller er Johannes Odde.

Jeg har gått ut fra at skaftet manglet noe øverst, for den ser liksom litt snau ut. Kunne det ha vært en palmegren der, eller til og med en løve? Og at bruddet var blitt pyntet på? Dette er knivens mest utsatte del, og det er ikke uvanlig at noe mangler.

Jeg tror ikke lenger at noe mangler. Noe som kan tyde på at det er slik det opprinnelig ble skåret, er at dette skaftet greier seg bedre enn Gullknivens uten noe øverst. Det er rettere og lengre og mer et komplett skaft uten noe ekstra.

Jeg regner med at Odde skar Gullkniven for Blikstad mens han bodde i Trondheim. I Gallus-knivens tilfelle er det særlig to muligheter:

  • En mulighet er at Odde skar kniven for Gallus mens han bodde i Oslo, på slutten av 1870-tallet. I Oslo skar han for Jean Mette, men kanskje også for andre som ville selge knivene hans?
  • En annen mulighet er at Odde skar også denne kniven for Blikstad, før han hadde flyttet til Oslo.
Det står og faller på bladet. Hvis Gallus-bladet er det originale, er kniven skåret i Oslo. Hvis det ikke er det originale, er det hele svært usikkert.

Siden jeg altså har kalt den for "Gallus-kniven", skjønner dere at jeg har mest tro på den første muligheten.

En sak til: Gullkniven, og mange andre Blikstad-kniver skåret i hvalrosstann, er svært komplisert og tidkrevende laget. De beste må ha vært svinedyre. Tilsvarende kniver stemplet GALLUS eller JEAN METTE pleier ikke å være like avanserte. Engelske laksefiskere og reinsjegere på besøk i Trondheim hadde tydeligvis lyst til å bruke masse penger på souvenirer. Sånn var det kanskje ikke i Oslo på slutten av 1800-tallet?
Detaljer fra skaftet i Gallus-kniven. Helt som i Gullkniven.
Slire


Så til Gallus-knivens slire. Er dette den originale slira? Det tror jeg det er.

I Gullknivens tilfelle er det ingen tvil. Gullholker er svinaktig sjeldent på sånne kniver, og på kniver fra denne tiden i det hele tatt, og dessuten har slira en lås på baksiden som holder kniven fast. Hadde det ikke vært for disse to momentene, ville det vært tvil, for kniv og slire har ellers ingen felles elementer.

I Gallus-knivens tilfelle, der slira også er av Blikstad-type, er det ikke gull og ikke lås. Og det er ingen felles elementer. Da går det an å tvile.

Når det likevel er sannsynlig at kniv og slire hører sammen, er det fordi sliredekoren er av samme uvanlige type som på gullkniven: gjengivelse av et bilde. I kniver flest skal motivet sees loddrett, i disse to tilfellene skal det sees vannrett.


Sliras dekor viser en bygning i en park, og et par personer.

Motivet i gullknivens slire er sterkt beslektet med det i skaftet. Hvor bildet i Gallus-kniven er hentet fra, vet jeg ikke, og jeg blir glad hvis noen kan fortelle meg hva dette er. Det er vel kanskje hentet fra et bilde som var godt kjent på attenhundretallet?


Ingvar?


Hvor sikkert er det så at Odde har skåret den? Som så ofte ellers, må dette betraktes som et forslag. En annen som også var i Oslo og kan ha skåret kniver av Blikstad-type og med Gallus-blad, er jo Hakon Blikstads sønn Ingvar Blikstad. Og hva han drev med i Oslo på knivfronten, er fremdeles ganske uklart. Men hvis det er han som har skåret denne kniven, er det også han som har skåret Gullkniven, og det tror jeg ikke.


.