15. oktober 2009Datering av sølvstempler


Kniver har altfor sjelden årstall. Men det hender jo, og det hender til og med at årstallet står der som en del av sølvstemplingen.


Her er et stempel fra gullsmeden Marius Hammer i Bergen. Det sitter på en opphengsbøyle på en uidentifisert slire:

MH 830 88

Tallet 88 står for årstallet 1888, som altså er tidligere enn 1892 da 830-stempling ble obligatorisk.

Identisk stempel står også på opphengsringen på en olavskniv. Kniven er usignert, men er på alle måter en sikker Johannes Odde.

Det står noen viktige opplysninger i Trond Indahls bok: . . . med en sølvskje i munnen. Bergens sølvsmedkunst 1840-1940 (Bergen 2001). Der står det om 830-stempling, som var påbudt først fra 1892 (vedtatt i 1891), at en del gullsmeder brukte slikt stempel allerede fra ca 1883-1884.

Videre står det:

"S-en etter 830 ble ikke brukt før den ble påbudt fra 1892. Noen laget seg en løs S som ble stemplet på siden av det gamle 830-stempelet. Gjenstander stemplet 830 og med løs S ved siden kan derfor gjerne tidfestes til ca. 1892-1900."
Interessant for knivsamlere! Da kan vi altså mer eller mindre gå ut fra denne sammenhengen:
13 1/4 (eller annen brøk etter 13): Før 1892, men noen hadde skiftet til 830 allerede i 1883/1884.
Bare 830: Mellom 1883/1884 og 1892.
830 pluss løs S (som godt kan være liggende): Fra 1892 til ca 1900.
830S i ett stempel: Fra 1892 og framover.

Men: Det er nok ikke alle knivmakere som har fulgt dette mønsteret, særlig ikke de som graverte inn 830 i stedet for å stemple.


En del sølvholker er stemplet 830 eller 830 S, men uten produsentstempel. Det er da rart? Hvilken interesse kan det ha at et bestemt sølvinnhold er garantert, når det ikke samtidig står hvem det er som har garantert det?

.