Se flere patenterte kniver ved å trykke på Eldre innlegg nederst på siden.21. mars 2011


Universalverktøi nr 1


Eilef Kaas, Kongsberg


Svein Erik Hostvedt hadde med denne saken på Kongsberg-Marken 2011:

Tydeligvis noe å ha med på tur, med kniv, bordkniv, skje og gaffel, fordelt på skaft i to halvdeler til å ta fra hverandre. Og med tommer og centimeter på skaftet.

Kanskje ikke akkurat det vi forstår med "kniv", men jeg tar den med her, for jeg liker sånne dingser.Merking:

KAASS PATENT UNIVERSALVERKTØI NO 1


At det står "Patent" på noe, betyr ikke alltid at det virkelig er tatt patent, men det er det her. Jeg så etter da jeg kom hjem, og fant dette:


Norsk patent nr 26521.

Agent Eilef Kaas (født 1867), Kongsberg, søkte patent i 1914 og fikk det i 1916. Det skal også ha vært tatt patent i utlandet. Jeg har ikke sett etter.

Tegningen viser mange flere deler enn det var på den jeg så på Kongsberg.Teksten er skrevet i den stive stilen som er vanlig i gamle patentbeskrivelser.

Patentpåstand: "Kombinationsredskap omfattende i et hult haandtak skyvbare dele som kniv, gaffel etc., som ved den indre ende er forsynt med en tap der gaar gjennem en slits i haandtakets sidevæg karakterisert ved at der paa den del av tappen som stikker utenfor skaftet er anordnet en møtrik saa at en ske eller et andet redskap kan fæstes til skaftet ved, at dens slitsede øvre ende stikkes ind paa en av nævnte tapper mellem skaftets ytterside og møtrikken."

Fra før av visste jeg ikke om dette patentet, for det er ikke klassifisert under kniver, men under reiseutstyr.


Svein-Erik Hostvedt sendte meg noen opplysninger etterpå, blant annet dette fine passbildet av den stolte oppfinner og hans oppfinnelse, stemplet Kongsberg Politimesterembede.

Det eksemplaret han står med i hånden, er fullt av dingser, svært mange flere enn på Universalverktøi No 1. Det er vel ikke sikkert at denne mye mer avanserte versjonen ble satt i produksjon. Kanskje No1 var den eneste, og det spørs vel hvor mange som ble laget av den også.

De hadde tydeligvis andre regler for passbilder dengang!


Baksiden av passbildet, med stempel fra 1922.


Hostvedt skriver:
Denne Eilef Kaas var en sentral skikkelse under Kongsberg-Marken i "gamle" dager. Han var selveste Mr. Marken, som klokkehandler. På denne tiden foregikk klokkehandelen (+ sannsynligvis litt knivhandel) utendørs, og det var garantert -20 eller mer. Da var en god utrustning viktig, og Eilef Kaas var kjent for sin store frakk. I foret på denne var det sydd en del lommer til urene. Det ble sagt at han aldri hadde mindre enn 20 lommeur på seg. En fargerik person som ble både sett og hørt.
Fra 1908 til 1916 var Kaas eier av Britannia Hotel på Kongsberg. Han drev også som smed i noen år.


Jeg fikk også denne notisen fra Ørebladet. Den er fra 6. oktober, men det står ikke hvilket år. Avisen var dagsavis i Oslo fra 1891 til 1924, så den er iallfall ikke nyere enn det.

Tenkte jeg, og la det ut her. Men rett etter at jeg hadde lagt det ut, fikk jeg mail fra Tor Skjølet som hadde sjekket saken og funnet året: 1914 er det eneste år i det aktuelle tidsrom at 6. oktober falt på en tirsdag! Altså er notisen fra 1914, fire måneder etter patentsøknad, og lenge før det ble patent av det.

". . . den ser ud til at være usædvanlig grei og praktisk", står det. Ja ha.


Og her er skrinet som kombinasjonsredskapet ligger i. Det fulgte vel neppe med når man kjøpte Kaas' innretning, men hvem vet.

Det er laget av tre, kledd med rød fløyel innvendig og tynt, rødt lær på utsiden.

.