21. august 2007Johannes Odde og Hakon Blikstad


Jeg regner det som sikkert at Johannes Odde (1836-1899) skar kniver for Hakon Blikstad. Her skal jeg ta fram tre kniver og se hvor de kan føre oss. Pene kniver, selv om ingen av dem hører til Blikstads mest avanserte. Heretter kommer jeg til å se nøye på enhver kniv med vikinghode eller annet hode, men skriver ikke noe om disse nå.

Kirurgisk instrumentmaker Hakon Blikstad (1827-1890) i Trondheim hadde flere som skar kniver for seg, i hvalrosstann og tre. Av disse nevner jeg denne gangen bare Odde.

Blikstad hadde sitt verksted i Trondheim fra 1862 til 1890. Den store knivmaker, treskjærer og gravør Johannes Odde bodde i Trondheim i mange av disse årene. (Jeg er forøvrig skeptisk til at Blikstad kom hit så sent som i 1862, men lar det ligge.)

I Knivbladet 2000 nr 2 skriver Magne Rugsveen at Odde flyttet til Trondheim en gang mellom 1862 og 1864, og at han flyttet fra Trondheim til Oslo en gang mellom 1877 og 1880.
1. Blikstad i hvalross og ibenholt


I Knivbladet 1993 nr 2 skriver jeg om denne Blikstad-kniven med skaft skåret i hvalrosstann og slire i ibenholt. Der fikk jeg vist hvor lite jeg dengang visste om Blikstad (og fremdeles er Blikstad-historien full av uklarheter). Harald Kolstad kom med noen nødvendige oppklaringer i neste nummer av bladet.


Ivar Flatum, som underviste i treskjæring på Hjerleid, kommenterte kniven i Knivbladet. Han skriver at skaftet har typisk Odde-mønster og -skjæring, og at slira har typisk Odde-mønster. Ifølge Flatum er skaftet opplagt skåret av Odde selv, mens slira er skåret av en som ikke var like dyktig.

Øvre slireholk er merket 1866 og eiernavn K. Lorck, ganske amatørmessig. Alltid hyggelig med år og navn. Sølvstempel fra før 1891. Altså en Blikstad-kniv laget av Johannes Odde i 1866?
Problemet er bladet, der bynavnet er stavet TRONDHJEM i rett linje, ikke i bue som på de eldre stemplene. Blader med denne utformingen og dette stempelet tror jeg er laget i 1890-årene, etter Hakons død. Jeg får komme tilbake til Blikstad-stemplene siden.

Knivens eier var ganske sikkert Karl Fredrik Sofus Lorck, født i Trondheim i 1847 og sønn av Frederik (Fritz) Lorck som var stortingsmann for Trondheim og Levanger i nesten tyve år (f.eks. i 1866). Karl flyttet senere til Oslo der han var revisor i Norges Bank.

Karl Lorck var altså nitten år da han fikk kniven. Jeg gjetter at han mange år senere, en gang etter 1890, fikk en Blikstad til å sette inn nytt blad, selv om det ikke er spor av at det er skiftet (kanskje bortsett fra at det peker litt oppover). Men da kan vel bladet like gjerne være satt inn av hvem som helst andre, og at forbindelsen til Blikstad dermed er brutt? Det tror jeg ikke. Jeg tror ikke at Blikstad solgte løse blader med sin egen signatur.

Kan bladet i stedet ha vært satt inn i nyere tid, fra en ødelagt Blikstad delekniv? Det er alltid en mulighet, selv om det da neppe ville vært så strøkent som dette.

Denne Blikstad'en som jeg tenker meg kan ha skiftet bladet, var en av Hakons sønner, enten Ingvar (1864-1946) eller Carl Peter (født i 1862, utvandret til USA i 1893), som begge var kirurgiske instrumentmakere i Trondheim. Det var den nå temmelig ukjente Carl Peter som overtok verkstedet etter faren, mens Ingvar begynte for seg selv et annet sted i byen.
2. Blikstad skåret i treDenne regner jeg som en sikker Odde-Blikstad.

Jeg kjøpte fra England denne kniven med det eldste Blikstad-stempelet, med THRONDHIEM (jeg regner med at det er fra 1860- og tidlig 1870-årene). Skaftet har typisk Odde-skjæring og bærer alle tegn på å være skåret av Odde selv.

Kniven har enkel lærslire som virker original, og som kniven satt i da jeg kjøpte den.


Av og til er det bare en fordel at skaftet er av tre og ikke hvalrosstann, for da kan skjæringen sammenlignes direkte med signerte Odde-kniver fra Lillehammer, for eksempel med den jeg har vist i artikkelen om Odde og Frisenberg. Når jeg legger de to knivene inntil hverandre, føler jeg meg sikker på at de er skåret av samme hånd.

Jeg regner altså denne som en sikker Odde, skåret for Blikstad.
3. Rikard Berges "Blikstad"Denne fine kniven kan godt brukes som eksempel på en klassisk Blikstad. Den er ikke helt der oppe i den ubrukelige luksusklassen, men en riktig fin representant. Skaft og slire er skåret i hvalrosstann, i Blikstads klassiske mønster. Det eneste som ikke riktig stemmer, er at bladet har stempelet til instrumentmaker Jean Mette i Oslo, og at dette bladet virker originalt. Sølvholkene er av en type vi er vant til å se på Lillehammer-kniver, men slike kan sitte på kniver fra mange steder. Løse holker var å få kjøpt, og gir ingen særlig grunn til mistanke.


Kniven har tilhørt Telemarks store folkeminnesamler Rikard Berge (1881-1969) fra Rauland. Hans navn er inngravert i holkene på både skaft og slire. Og det er jammen bra, for ellers kunne det blitt diskusjon om kniv og slire virkelig hører sammen. Selv om begge er skåret slik vi kan vente, har de forskjellig preg. Slik blir det ofte når skaftet er gjennombrutt og slira ikke, men her er det dessuten en viss fargeforskjell.Men:

Nå skal jeg først sette et spørsmålstegn ved Blikstad. Deretter faktisk også ved Rikard Berge. Følg med.


Jeg mener at det er Odde som har skåret denne kniven, men denne gangen ikke for Blikstad.


Tilbake til det Magne Rugsveen forteller om Odde i Knivbladet 2000 nr 2:


  1. Odde flyttet til Trondheim mellom 1862 og 1864.
  2. Han flyttet fra Trondheim til Oslo mellom 1877 og 1880, og arbeidet for Jean Mette.
  3. Han flyttet fra Oslo til Lillehammer. Året er usikkert, men i 1885 bodde han iallfall der.
  4. Fra 1890 var han tilknyttet G. Larsens pipefabrikk på Lillehammer.
Jeg hadde sett på kniven flere ganger sammen med Ole Jacob Oxum, som eier den, men vi hadde ikke egentlig diskutert den. Men i det siste hadde jeg stadig trukket fram Johannes Oddes innsats som Blikstad-skjærer. Og så en dag fortalte Ole Jacob at sølvstempelet 13 1/4 NT, som er på øvre slireholk på denne kniven, er et stempel fra Lillehammer. Så da? Det fikk meg til å se på kniven med nye øyne.

Etter dette antok jeg at Johannes Odde laget kniven kort tid etter at han var kommet til Lillehammer, med blad han hadde med fra Oslo, før han begynte å bruke blader av Eskilstuna-type.

Kniven viser Odde som en dreven Blikstad-skjærer. Og selv om Odde denne gangen ikke har skåret den for Blikstad, og derfor heller ikke brukte Blikstads blad og holker, er den på alle andre måter en blikstadkniv.

Til sammenligning: Her er et skaft av samme type, denne gangen med signert blad med THRONDHIEM. Jeg tror at denne er rundt 15 år eldre enn den andre. Det er knapt mulig å si sikkert om slike som denne er skåret av Odde.

Snart skulle en viktig bit falle på plass. Det skulle vise seg at Rikard Berge-kniven nok er laget nettopp i året 1885, som vi skal se.Rikard Berge


I 1885 var Rikard Berge fire år. En kniv er ikke noen typisk fødselsdagsgave til en fireåring, og iallfall ikke en kostbar staskniv som dette. Og heller ikke en Lillehammer-kniv til en i Rauland. Året var ennå ikke slått fast, men det ville ikke hjulpet om kniven var et år nyere eller eldre. Berge kunne selvsagt ha fått en gammel kniv langt senere, og fått satt på navnet sitt. Eller kunne det finnes en annen og bedre kandidat?

Jeg søkte på Rikard Berge og fant ut at han vokste opp hos sin morfar, en kjent folkemusiker og intellektuell fra Rauland, som blant annet hadde nær kontakt med Ivar Aasen og Myllarguten. Denne morfaren viste seg å være mannen jeg trengte. I 1885 fylte han 70 år, og en søttiårsdag er en utmerket anledning for en slik presang. Det var heller ikke merkelig om en mann som han fikk en kniv langveisfra.

Men navnet Rikard Berge er jo gravert inn på skaft og slire?

Ikke noe problem: Folkeminnesamleren Rikard Berge arvet nok kniven etter morfaren, som også het Rikard Berge!

.