23. april 2008


ORS - Ole Rasmussen Småland


Det er ikke så mange kniver jeg har sett med stempel ORS, men mange nok til at jeg har lurt på hvem det var som smidde disse bladene. Siden alle knivene jeg har sett, var funnet i Bergen eller ikke langt unna, kunne han godt være fra Hordaland. For lenge siden satte jeg opp en liste over Hordaland-smeder, ut fra Digitalarkivet og fortegnelser over håndverkere. En jeg så på som en viss mulighet fra denne listen, var Smålands ljå- og knivfabrikk. Der var det i det minste en S.

Dette ble bekreftet da vi fikk Jon Johnsens register over knivmakere og smeder: Ole Rasmussen Småland. Johnsen forteller at Rasmussen stemplet O.R.S., med og uten sirkel rundt bokstavene.

I folketellingen fra 1900 for Haus er han registrert som Ole Rasmussen, gårdbruker og smed på gården Småland i Haus, og født i Haus i 1867.

Han bodde ved Valestrandfossen i Haus, som den gang var egen kommune på Osterøy like nordøst for Bergen. Her drev han firmaet Smålands ljå- og knivfabrikk, og hadde flere mann i smia.

Ved siden av ljåer og knivblader smidde han en del økser.

Sønnen Olav (født 1902) smidde også knivblader, og sønnesønnen Audun (født 1946) også noen. Alle tre brukte ORS-stempel.


Her er noen av Smålands produkter. Antagelig ble det laget vesentlig penere saker enn de jeg viser her, men dette er altså alt jeg har.

Først en sigd og fire store kniver, alle med laminert blad. Jeg antar at alle de fire knivene er beregnet brukt under fiske eller til behandling av fiske. Bladene er store og tynne, og skaftet på to av dem er av det slaget som alltid har vært brukt i fiske og fiskeindustri.

Alle de fem stemplene er ulike. Kanskje fra flere generasjoner Rasmussen?


På antikk- og bruktmarkedet i Vikingskipet nå i april plukket jeg med meg en ORS-flekkekniv også.

Rasmussen skal dessuten ha smidd vanlige, kortere tolleknivblader.


Stemplene i den rekkefølgen bladene ligger på fellesbildet, ovenfra og nedover:


Sigden, med stempel O.R.S., 15,2 mm.

Stempelet på flekkekniven er svært utydelig, men er muligens det samme som på denne sigden.


Stempel: ORS, 14,6 mm.

Blad: lengde 15,8 cm (har vært 16 cm), bredde 27,5 mm, tykkelse 4,5 mm.
Stempel: O.R.S., 9,8 mm.

Blad: lengde 19,5 cm, bredde 32 mm, tykkelse 3,3 mm.
Stempel: O.R.S., 14,8 mm.

Blad: lengde 25,4 cm, bredde 36,5 mm, tykkelse 4,3 mm.

Stempel: ORS med midtstilt prikk mellom hver bokstav, og stjerne under. 13,8 mm.

Blad: lengde 26,2 cm, bredde 41 mm, tykkelse 4 mm.

I tillegg kommer altså stempelet med sirkel rundt bokstavene. Minst seks stempler totalt.

Bladene er tynnere enn det kan se ut til etter det jeg har satt opp her, for jeg har som vanlig målt tykkelsen innerst ved skaftet. De blir raskt tynnere utover. Rasmussen hadde dessuten tydeligvis for vane å hamre bladene tynnere oppover mot ryggen.