Bergensudstillingen 1898De store nasjonale utstillingene rundt om i verden for rundt hundre år siden var svære greier. Bergensudstillingen varte fra 16. mai til 2. oktober 1898 og la beslag på mer enn hele Nygårdsparken. Du kan se her hvor stort arrangementet var.


Thorolf Holmboes tegning til medalje.

Mange av utstillingene hadde fine kataloger eller utstillingsaviser, og der ser vi at en og annen av våre kjente knivmakere deltok. Fra Arne Emil Christensen fikk jeg en kopi fra hefte 23 av Bergens Udstillingstidende, Officielt Organ for Landsudstillingen og den internationale Fiskeriudstilling, september 1898. Der er det jammen bilde av en knivmonter.

Monteren tilhørte jernvarehandler A. C. Olsen i Drammen. Han deltok med ski og kniver, og det er minst 35 kniver på bildet. Ski viste han i en egen stor oppsetning.

Det står litt interessant tekst også:

"En af "Nordmandens" interessenter, hr. A. C. Olsen, Drammen, møder frem blandt andet med en samling ski. Disse ser meget tiltalende og solide ud og er forarbeidet af et gjennemgaaende udsøgt materiale. Fabrikken blev i Stockholm 1897 tildelt sølvmedalje.
Saa ser vi udstillet en samling tolleknive & jagtknive etc., mange forskjellige sorter, fra de eleganteste med finpolerte staalklinger og med kunstnerisk forarbeidede skafter - med indlægninger og udskjæringer - til den almindelige norske tollekniv, alt med vedføiede, særdeles billige priser. Disse ting kom forsent til at komme under den første jurybedømmelse, men har overjuryen tildelt dem broncemedalje."
Det er vanskelig å si sikkert ut fra bildet, men det ser da ut til at alle Olsens kniver er fra Toten? Men dette er altså knivene på denne siden av monteren, og hvem vet hva han ellers hadde der. Jeg håper jo at noen kniver er laget av treskjærere fra Drammen, og at det står A. C. Olsen på noen av bladene.

Tre av knivene er noen digre beist, særlig to av dem, og mer beregnet på utstilling enn på bruk. De ville gjort seg bra i en knivsamling, og kanskje noen har dem?


Noen premierte knivmakere:

"Otto C. Droger", som er Otto Karlsen Drager fra Vestre Toten, fikk sølvmedalje for "udmerkede tolleknive".

Børre Hermanrud, Vestre Toten: sølmedalje for "udmerkede dolke, knive og bælter".

Nils P. Talebakke, Toten: hederlig omtale for tollekniver.

Ingvar Blikstad, Trondhjem: bronsemedalje for kniver.

Her har vi flere interessante saker. Denne Otto Drager er en spennende mann. Det har lenge altfor lett vært sånn at når en usignert Toten-kniv er bra nok, er den fra Børre Hermanrud eller kanskje Talebakke, mens en litt dårligere av samme slag er fra Karl Hermanrud. Men her ser vi altså at utstillingen i 1898 vurderte den nå relativt ukjente Toten-knivmakeren Drager på høyde med Børre og langt foran Talebakke. Dette bør gi oss noen tanker når vi skal prøve å sette knivmakernavn på en usignert Toten-kniv.

Drager, Hermanrud og Talebakke stilte ut på egenhånd og ikke som del av A. C. Olsens monter. For noen av Olsens kniver går det an å gjette hvem knivmakeren var, men ut fra dette ganske grøtete bildet blir det ikke mer enn gjetting.

Legg merke til at Børre viste belter. Det har vært et par Talebakke-belter på handel det siste året, men de finnes altså også fra Børre. Og fra mange flere?

At Ingvar Blikstad fikk bronse, er også interessant. Det hadde vel ikke skjedd noen år tidligere at en Blikstad utstillingskniv ble vurdert så lavt, men helt på slutten av 1800-tallet var nok virksomheten og kvaliteten forfalt betydelig.


Den eneste som averterer kniver i utstillingsbladet, er Bøssemager I. M. Tenden i Bergen, og det er bare som et ord i en oppramsing. Fredrik Racine (Stavanger Beslagfabrikk altså) reklamerer for sine dør- og vindusbeslag, men foldeknivene begynte han ikke med før tre år senere.