5. november 2009
Harald Hermanrud


Jeg har vist noen kniver fra Børre Hermanrud, se artiklene nedenfor. Om antallet Børre-kniver på bildene er to eller tre, kan diskuteres. Her er en mellomkrigskniv fra en annen og langt mindre produktiv i samme knivmakerslekt: Harald Karlsen Hermanrud (1911-1983), som var sønn av knivmakeren Karl Hermanrud og sønnesønn av Børre.

Den er ikke bare en fint utført, staselig totenkniv, her er det like mye sjeldenheten som gjør den interessant. Totensamlere må ha en sånn.


Ibenholt med presist plasserte perlemorinnlegg. Sølvholker gravert i samme stil som innleggene. Dekorstifter av sølv. Og, som dere ser litt av, blad av det rette slaget.


Harald Hermanruds signatur på baksiden av nedre slireholk:
H H V.TOTEN
Dermed er det ingen diskusjon om hvem som har laget kniven utenom holkene, men holkene kan diskuteres, både her og i mange andre totenkniver.


I tillegg til hans egen stempling, og sølvstempelet 830 S, er det et stempel til:
L.G., Lars Gullhagen (1884-1951), gullsmed i Gjøvik.

Slike stempler må slåes inn før kniven blir montert. Så spørs det hvordan dette henger sammen. Flere totenkniver har slik dobbel stempling. Ved siden av graveringen på knivene har stemplingen ført til mye grubling om hvem som har gjort hva. Det har også vært en del interessant diskusjon om saken i Knivbladet. Her er fire innlegg, kanskje det har vært flere:

Harald Kolstad: Dragestildekoren på Toten. Knivbladet 1997 nr 4, side 4-5.
Sigmund K. Hansen: Dragestildekoren på Toten. Knivbladet 1998 nr 1, side 4-7.
Leif Myhrvold: Børre Hermanrud. Hvem har gravert hans kniver? Knivbladet 2001 nr 1, side 10-11.
Tor Skjølet: Gullsmedinitialer. Knivbladet 2001 nr 2, side 37-39.

Her er det usikkerhet og antagelser, og mye kan nok forandre seg etter hvert som flere kniver blir studert og sammenlignet grundig nok.


Det er interessant at alle fire holker på Harald Hermanruds kniv har L.G.-stempel. Jeg synes at som forhandlerstempling av en kniv er dette i meste laget, og antar at holkene er laget av Gullhagen.

Og så er de gravert av Harald Hermanrud? Hvem vet. Han kan jo også ha kjøpt dem av Gullhagen med ferdig gravering i samme mønster som innleggene. Mønsteret er forøvrig ganske enkelt, og utførelsen tyder ikke på en spesialisert mestergravør, hvilken konklusjon vi nå vil trekke av det.


Blad i kremklassen, som på flere av knivene nedenfor.
Harald Hermanruds kniver er det få av, og jeg tror dette er det eneste eksemplaret jeg har holdt i hånden. Men jeg husket at det engang var en sånn en i Knivbladet, og fant fram bildene der, i 1993 nr 1, side 12-13. Det viste seg å være den samme kniven.

Sånn er det stadig. Vi kan få inntrykk av at enkelte kniver er vanligere enn hva de i virkeligheten er, siden vi av og til ser dem på trykk. Og så er det samme kniv hver gang. Det er neppe mange som har en Harald Hermanrud i samlingen..