12. august 2010Kanestrøm


Knivene denne gang er en taterkniv og en løs taterslire som jeg tok bilder av på Elverum på Jakt- og Fiskedagene 2010.
Peder Kanestrøm


Først en som jeg hadde avtalt med Leif Myhrvold på forhånd at han skulle ta med. Den er av Kanestrøm-slaget, i toppklassen, og har interessant eiernavn.

Jeg regner den som en bortimot sikker Peder Kanestrøm (1881-1868), nydelig skåret i hvalrosstann.

Her har knivmakeren gjort svært mye ut av saken. Det er en kniv som må studeres om igjen og om igjen før man har tatt den inn på ordentlig. Noen ting å diskutere, og eventuelt krangle om, er det også.


Eiernavn: N. KANESTRØM

Det er to eiere å gjette på:

Den ene er Peders sønn Nils Kanestrøm, som i likhet med faren døde i 1968.

Den andre er Peders far Nils Andriasen Kanestrøm (født 1852.)

Hvem av dem er mest sannsynlig?

Navnet Kanestrøm er ellers et navn som er brukt av både tatere og andre, men jeg har ikke funnet noen flere enn disse med fornavn på N.

Taterkniver flest ble laget for å selges til ikke-tatere. Morsomt med en som har vært eid av en innenfor.


Noen detaljer. Legg merke til at tannen er reparert, og det må ha vært gjort mens slira var under arbeid. Hvalrosstann er et sprøtt materiale, og sånt skjer. I et tilfelle som dette reduserer det ikke knivens verdi.
Akantusen går hele veien rundt skaftet. På slike kniver er gjerne bare forsiden skåret, så her skulle det lages noe ekstra staselig.


Dyp og fin akantus over det hele, og gjennomskåret i slira.

Gravert nedre slireholk i uvanlig form. Det ser ut til at Peder ellers for det aller meste bare satte i en enkel nagle, eventuelt med en liten firkantet plate, men også her har han gjort noe mer.

Nedre slireholk har ikke samme gravering som den øvre. De ser ikke ut til å ha vært gjort av samme mann. I denne holken er det brukt bare trambulering, mens den øvre har strekgravering med trambulerte bunner og eiernavn. Og trambuleringen på de to holkene er ikke likt utført.

Så da er spørsmålet: Er alt her originalt?


Og hva med denne metallplaten som titter fram inni holken? Hva gjør den der? Fyller opp fordi holken ellers ville vært for romslig?

På taterkniver er det ikke uvanlig at det var flere knivmakere om en kniv, og det er heller ikke uvanlig at en ødelagt del er reparert eller erstattet senere, men i Peder Kanestrøms tilfelle (og i flere andres) er det også en annen grunn til at en holk ikke alltid er den originale:

Peder festet ofte ikke øvre slireholk ordentlig, den er bare kilt fast. Og da falt den lett av og ble borte. Er dette en slik erstatningsholk?

Mens nedre slireholk tydelig er laget til slira, sitter den øvre ikke like selvfølgelig der.

Nå skulle jeg gjerne hatt den kniven foran meg igjen og sett nærmere på det ene og det andre. Det er ikke alt man kan se av noen få bilder.

Hvis denne holken er satt der senere: Er den da også laget senere, eller er det en eldre holk som passet ganske bra? Den ekstra platen inni tyder på det siste. Dette kan ha betydning for om vi velger å tro at knivens eier var Peders far eller Peders sønn, og nå heller jeg i retning faren.

Jeg må få se denne kniven igjen, og sånn er det ofte. Det er for en stor del dette som gjør det så interessant å studere gamle kniver, der det er mye å finne ut av og lure på.
Kanestrøm?


Her er en super slire i reinshorn som var hos Per Hagen. Jeg har ikke studert bildene nøye nok ennå, og ikke sammenlignet dem med andre bilder av midtnorske taterkniver i bein og horn, fra Kanestrøm og andre.


Svært fint skåret slire. Fin gravering også, der det med unntak av et par små linjer bare er strekgravering, også i bunnene. Interessant form på nedre holk.

Hvordan så den tilhørende kniven ut?

Den kan ha hatt utskåret skaft, men jeg tror at det like gjerne var et rett skaft uten skjæring som har sittet her.

Jeg kommer tilbake til denne slira bare jeg får grublet litt. Jeg tror også at den drar med seg et par andre kniver som jeg tidligere har vist bilder av her. Vi får se.
.